Při tradiční galavečeři Be Charity se vybrala rekordní částka na pomoc 10.104.455 korun

Ve čtvrtek 16. května se v prostorách Letního refektáře Strahovského kláštera v Praze konala již 7. charitativní galavečeře Nadačního fondu Be Charity. V rámci večera proběhla také charitativní dražba, ve které se podařilo získat 10.104.455 korun. V úvodu akce přivítala hosty zakladatelka Be Charity Barbara Nesvadbová s poděkováním za veškerou finanční pomoc: “Jsem nekonečně vděčná, že úspěšným lidem vůkol nás není osud nemocných dětí a dospělých lhostejný. Nezavírají oči. Ba právě naopak, jsou důkazem, že lidskost a láska k bližnímu existuje. Částka z gala večeře bude do koruny použita na podporu lidí s handicapem,” uvedla Nesvadbová.

Na začátku večera se hosté dozvěděli, že se již před samotným konáním akce vybrala částka 644.455 korun – a to díky dražbě kolekce skic večerních šatů, která vznikla ve spolupráci s československou edicí VOGUE a českými designéry – Beatou Rajskou, Liběnou Rochovou, Tatianou Kováříkovou, Borisem Králem, Lukášem Macháčkem, Zuzanou Kubíčkovou a Vandou Jandou. Ti na jaře navrhli skici, podle kterých si dražitelky nechaly ušít šaty na míru a v nich také na galavečeři Nadačního fondu Be Charity přišly. 

Tradiční galavečeře Be Charity

Be Charity dlouhodobě podporuje při výběru děl do charitativní dražby pražská DSC Gallery, v roce 2024 opět dražbu vedla pod svým kurátorským dohledem galeristka Olga Trčková a její kolega Edmund Čučka. Do aukce svá díla věnovali Krištof Kintera, Jiří George Dokoupil, Václav Cigler, Laura Limbourg, Lubomír Typlt, Jakub Špaňhel, Jiří Petrbok, Michael Rittstein, Richard Štipl, Milan Houser, Pasta Oner, Jan Hísek, Josef Bolf, Martin Krajc a Ira Svobodová. Dražily se také zážitky, například privátní představení Lásky/Plné večery, poslední focení u Jana Saudka, pečovatelský set Linet nebo ručně foukané svítidlo Preciosa Flare.

Hosty byly opět osobnosti z veřejného a společenského dění, top manažerky a manažeři, majitelky a majitelé velkých firem. V sále seděli také uznávaní lékaři, se kterými Be Charity dlouhodobě spolupracuje, jako například prof. Pavel Kolář, prof. Antonín Pařízek, prof. Robert Lischke nebo docent Ondřej Šimetka.

Tradiční galavečeře Be Charity

V průběhu večera vystoupili zpěvačky Jana Kirschner a Lenka Nová, skupina Voices a klavírní virtuóz Ivo Kahánek. Celý večer moderovala horolezkyně Klára Kolouchová a dražbu excelentně vedl moderátor Marek Eben.

Partnery galavečeře byli Zátiší Catering, VOGUE, OlmerAD, DSC Gallery, Alca, Infokrása a Obelisk. Květinovou stěnu zhotovili v Les and Flowers. Speciální poděkování patří Strahovskému klášteru za poskytnutí nádherných prostor.

Be Charity podpoří…

KONKRÉTNÍ DĚTSKÉ OSUDY

Pravidelná pomoc konkrétnímu dítěti/dospělému, je jednou z nejlepších možností, jak lze zmírnit jejich tíživou situaci, takže pokud víme, že rehabilitace nebo léčebný program pomáhají a je možné ho klientovi pomoci hradit pravidelně, má taková pomoc nejen smysl, ale navíc je určující pro budoucnost daného jedince. V současné době podporuje 103 dětí. Převážná část z nich jsou děti s dětskou mozkovou obrnou narozené předčasně, případně se závažným zdravotním problémem, který se objeví v prvním roce jejich života. Mnoho z nich bojuje s těžkými epileptickými záchvaty. Některé pravděpodobně zůstanou na invalidním vozíku, ale rehabilitace je mohou ochránit před nepříjemnými bolestmi a operacemi, jiné mají šanci, že budou chodit, nebo dokonce v dospělosti vést plnohodnotný život. Část dětí se potýká s handicapem v následku těžkých úrazů.

 

RODINY DĚTÍ S VROZENÝMI VADAMI SRDCE

Be Charity spolupracuje i se spolkem Srdíčkáři.cz – a to díky uznávanému kardiologovi prof. Janu Markovi, Ph. D., FESC. Pár let před padesátkou vyměnil dětské kardiocentrum v Motole za post v jedné z nejlepších dětských nemocnic na světě. Do Great Ormond Street Hospital (GOSH) v Londýně se soustřeďují děti s nejsložitějšími vadami srdce na světě. Jan Marek zde vede oddělení prenatální a neinvazivní kardiologie. Stará se jak o nemocná srdce dětských pacientů, tak o srdíčka ještě nenarozených miminek, u nichž gynekolog objeví nějakou vrozenou vadu. „Jednou budou k dispozici komerčně dostupné malé ultrazvuky, které si nastávající maminky zapůjčí nebo koupí v lékárně, samy se vyšetří a nález vyhodnotí umělá inteligence,“ předvídá lékař Jan Marek budoucnost diagnostiky vrozených srdečních vad.

 

UNIKÁTNÍ OPERACE A PŘÍSTROJE PRO VYBRANÁ NEMOCNIČNÍ ODDĚLENÍ

V roce 2023 se podařilo díky financím získaných během galavečeře zaplatit mimo jiné speciální ultrazvuk pro vyšetření srdce u plodu od 12. týdne těhotenství nebo unikátní boxy pro přepravu orgánů k transplantaci LUNGGUARD
pro pražskou Fakultní nemocnici Motol, které byly ihned využity k přepravě plic. „Doba studené ischemie byla 14 hodin oproti obvyklým 4 – 8 hodinám, to nám přináší obrovskou logistickou výhodu, kdy můžeme akceptovat odběry
ze vzdálenějších pracovišť, ale také například dva odběry najednou. Jedny plíce mohou počkat v tomto boxu, než se dokončí transplantace, na kterou naváže druhá,“ uvedl k výhodám LUNGGUARD boxům prof. MUDr. Robert Lischke, Ph. D., přednosta III. Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

I v dalších měsících bude Be Charity pokračovat v podpoře podobně unikátních operací nebo koupě nových přístrojů
v rámci svých dlouholetých spoluprací se spinální jednotkou a oddělením dětské rehabilitace Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. ve FN Motol, s předním odborníkem v chirurgii prof. MUDr. Robertem Lischke, Ph. D., a s Gynekologicko-porodnickou klinikou u Apolináře, konkrétně s perinatologickým centrem Prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc. Právě
s prof. Pařízkem chystá Be Charity na léto 2024 projekt s názvem Cesty na podporu podpůrné paliativní péče
v porodnicích Středočeského kraje a dále celého Česka.

 

PALIATIVNÍ ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Paliativní péče je obor, který se věnuje pokročile nevyléčitelně nemocným. Zaměřuje se na zmírnění závažných symptomů onemocnění, obtížně zvladatelných v ambulantní péči, poskytování komplexní ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení. Cílem je udržení maximální dosažitelné kvality života nemocného, podpora pacienta i jeho blízkých v procesu přijetí závažné život ohrožující nemoci. Při terminálním zvratu onemocnění je umírajícímu poskytována komplexní péče a doprovázení. Během pobytu je vytvářen prostor pro přítomnost blízkých osob pacienta, které představují důležité sociální vazby nemocného.

Be Charity už oddělení podpořilo koupí polohovatelných lůžek a pravidelnou dodávkou nutridrinků, nebo příspěvkem
na canisterapii. Tuto spolupráci bude nadále rozvíjet.

Be CharityCharitaCharitativní gala večeřeCharitativní večeře Be Charity